Riskutbildning 1 - MC


Dena kurs lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda.

Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor som till exempel olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera.

Bra att veta

180 minuter lång kurs + raster (Hur långa beror på gruppen.)
Måste ha legitimation med dig
Obligatoriska minuter (Man får ej smita från kursen) 
All mc utbildning är på Gävle flygplats (Rörberg)

Vad ställs för krav på dig?

Att du deltar i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.
Ett öppet sinne
Lyssna på andra å dela med dig av erfarenheter och händelser i ditt liv